Seznamte se: Tréninkové centrum bezpečné jízdy


Polygon Brno jsme slavnostně otevřeli 11. prosince 2017. Od té doby je to vaše. Kurzy bezpečné jízdy jedou o sto šest  a vás to baví, za což jsme moc rádi. Pro ty z vás, kteří o absolvování kurzu pod vedením profíků ze SuperDrive teprve uvažují, tu máme pro představu pár  základních údajů o areálu a fotogalerii z ukázkového kurzu.

Polygon Brno v číslech

  • doba výstavby 8 měsíců (duben – prosinec 2017)
  • přetěženo 200 tisíc tun zeminy
  • položeno 57,5 tisíce tun asfaltu
  • 9,5 kilometrů kabelového vedení pro ovládání vodních prvků a dalšího vybavení
  • 4 kilometry tlakového potrubí pro rozvod vody
  • 170 vodních trysek, které jsou součástí vodních prvků
  • akumulační jímka pro zachycení 1 500 m3 dešťové vody