Aktuálně – INFORMACE ke kurzům!!!!

Termíny na rok 2022 a další období jsou vyhlášovány postupně, případně dle aktuální epidemiologické situace. Termíny na školu smyku ADVANCED budou vyhlášeny koncem ledna 2022.

Dárkové poukazy jsou také v současné době zasílány pouze elektronicky.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Upozornění:

Poukazy, kterým končí platnost,  se mohou do data platnosti uplatnit – rezervovat termín.  Polygon funguje nepřetržitě dle aktuálního nařízení vlády. Prodloužení o 1 měsíc je možné dle Obchodních podmínek.

Na všechny typy škol smyku byl vyhlášen dostatečný počet termínů, proto je nutné si platnost poukazů hlídat, uplatnit v čas, aby nedošlo k následným komplikacím. Neuplatněné poukazy po tomto termínu nebude možné již vyčerpat!!!

Děkujeme za pochopení.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 COVID UPOZORNĚNÍ!

S ohledem na aktuální epidemickou situaci je účast na  VŠECH KURZECH možná pouze dle aktuálního nařízení vlády ČR, které je uvedeno na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktuální COVID opatření

V současné době platí v našem areálu platná nařízení korespondující s nařízením vlády či ministerstva zdravotnictví či odpovědné hygienické stanice. Všechny aktivity běží bez omezení za předpokladu, že každý účastník dodrží níže uvedená pravidla. Při přihlášení na kurz není nutné se prokazovat níže uvedeným způsobem. Prokázání je nutné v den konání kurzu.

Každý z účastníků se před začátkem kurzu musí být schopný prokázat dokladem o bezinfekčnosti, kterým může být:

  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19 první dávkou společně s negativním RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • PCR test starý nejvýše 72hodin

2. Ve všech vnitřních prostorech používat respirátor FFP2